• +420 548 525 480

Přijímací řízení 2021/2022

Sběr přihlášek:
3. a 4.5.2021
Přijímání vyplněných přihlášek:
Dle opatření MŠMT ČR budeme letos preferovat bezkontaktní podání.
Do schránky MŠ na budově školy nejpozději 4.5.2021 ( do 16:00 h. ). Do zalepené obálky s nápisem Přijímací řízení 2021/2022 – vložte žádost o přijetí a veškeré přílohy.
Emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce. Bez uznávaného podpisu bude žádost neplatná.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Do datové schránky školy – kykn2i
Poštou ( rozhodující je datum podání na poště )
Osobním podání: 4.5.2021 od 7:30 – 16:00 ( pouze jeden zákonný zástupce dítěte )
Doklady k zápisu:
Vyplněnou přihlášku s platnými podpisy rodičů, s doložením dokladu o očkování (např. potvrzení s razítkem od lékaře) Žádné jiné vyjádření nebo potvrzení dětského lékaře není potřeba.
Občanský průkaz
Rodný list dítěte
Doložení trvalého pobytu dítěte – je možné, aby rodiče dítěte zaslali nebo předložili čestné prohlášení. Upozorňujeme že dle zákona není možné pořizovat si kopie OP pro tento účel. Ředitel školy má právo vyžádat si pro tento účel jakékoliv originály dokladů např. OP apod. pro ověření uvedených skutečností.

Děkujeme za spolupráci a přejeme všem pevné zdraví.
Zora Palátová
Ředitelka MŠ nám. SNP 25a, Brno

 

Přijímací řízení ( od 17.5.2021)
Od tohoto termínu můžete očekávat informace o přijetí/nepřijetí(případně nutnosti losování pořadí)Vašeho dítěte do MŠ. Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených na přihlášce:
- telefonicky
-prostřednictvím sms
-e-mailem
-doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 

V případě nejasností pište na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo volejte na telefon 724546447.

Prosíme sledujte webové stránky naší MŠ www.skolkasnp.cz. Jsou stále aktualizovány dle vývoje událostí v ČR.

 

 

 

Top
🍪 Změnit souhlas