• +420 548 525 480

Zápis do MŠ

Na stránkách https://zapisdoms.brno.cz - máte podrobné informace a formuláře , které je potřeba přiložit k žádosti!

OPATŘENÍ K ORGANIZACI ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Podání žádostí:

Přihlášku doručit následujícím způsobem:

emalem s uznávaným elektronickým podpisem  na email školy - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

poštou na adresu MŠ

do datové schránky školy - 7kykn2i

osobním předáním - pouze v nutnosti a po domluvě na telefonu 724546447

Doklady k zápisu:

Vyplněná žádost

Rodný list dítěte  - stačí prostá kopie

Kopie očkovacího průkazu dítěte 

Čestné prohlášení o očkování dítěte + o trvalém pobytu(Čestné prohlášení bude na stránkách naší MŠ)

Kopie občanského průkazu zákonného zástupce dítěte

Termín sběru přihlášek:4.5. .- 5.5.2020

Pokud máte k zápisu nějaké dotazy , volejte prosím na telefon - 724546447

 

 

Dokumenty ke stažení:

Čestné prohlášení

 

 

 

Top