• +420 548 525 480

Zápis dětí do mateřské školy nám.SNP 25a na školní rok 2019/2020
Přihlášky jsou ke stažení nawww.zapisdoms.brno.cz, v případě nemožnosti přístupu k internetu, si přihlášku vyzvedněte v MŠ po domluvě na telefonním čísle 548525480
Zápis proběhne ve čtvrtek 2.5.2019  od 8:00  - 16:00 hod. a v pátek 3.5.2019 od 8:00 - 12:00 hod v kanceláři ředitelky MŠ.

 

K zápisu s sebou přineste:
- rodný list dítěte (originál + jednu kopii na založení)
- doklad o trvalém bydlišti OP nebo nájemní smlouvu (originál + jednu kopii na založení)
- vyplněnou přihlášku + potvrzení od pediatra
- pokud můžete přijďte i s dítětem

Den otevřených dveří - 12.4.2019. Můžete se nahlednout do naší MŠ zevnitř a nahlédnout do našeho běžného režimu dne.
Od 8:00 - 10:00 hod.
Prosím respektujte uvedený čas, abychom zajistili bezpečný a plynulý provoz tříd.

 

Dokumenty ke stažení:

Osobní list

Vstupní diagnostika

 

Top