• +420 548 525 480

ORIENTAČNÍ ŘÁD DNE

je stanoven pouze rámcově a je flexibilně přizpůsobován momentálním situacím a potřebám dětí:

6.45

Mateřská škola zahajuje svůj provoz ve třídě „Veverky“ pro všechny přicházející děti.

Ve všech třídách po celou dobu probíhají souběžně spontánní a řízené (částečně řízené) činnosti dle školního vzdělávacího programu a třídních vzdělávacích programů, individuální práce s předškoláky. Denně je zařazována tělovýchovná chvilka.

7:00-7:15

Odchází do své třídy děti z Motýlků a Broučků

8:45 do 9:15

Děti svačí.

9.45

Ukončují se činnosti ve třídě a děti se připravují na pobyt venku.

10:00 - 12:00

Děti jsou venku, mají možnost si volně hrát, nebo se zapojit do aktivit připravených učitelkou. Délka pobytu je pružně upravována podle počasí.

12.15

Děti obědvají.

12.45

Některé děti odcházejí s rodiči domů a ostatní jdou odpočívat.

13.15

Děti, které nespí, mohou vstávat a zapojit do připravených řízených činností, nebo se věnovat vlastním aktivitám, které neruší spící kamarády; pokud je vhodné počasí, jsme venku;

14.30

Postupně vstávají všechny děti, jdou se nasvačit a pak pokračují ve hře, nebo

pracují s paní učitelkou (grafomotorika, individuální práce s předškoláky), v teplejším období jsme na školní zahradě.

16:00

Všechny děti se schází v určené třídě – třída Motýlci

16.45

Končí provoz mateřské školy.

 

 

 

Top