• +420 548 525 480

Školné na školní rok 2023/2024 - částka 647 Kč

Červenec 2023 nikdo školné neplatí , MŠ uzavřena. Srpen 2023 všichni (kromě předškoláků) platí poměrnou část školného 135Kč.
Platba jako vždy do 15.8.2023
Nezapomeňte si zrušit trvalé příkazy na částku 600 Kč, od září bude částka jiná..

Číslo účtu: 27-7495510257/0100
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
Poznámka pro příjemce: jméno dítěte

Předškoláci školné neplatí.

 

Top