Vážení rodiče,
k 30.6. ukončete trvalý příkaz k platbě školného.

V době prázdninového provozu bude částka upravena podle doby provozu MŠ a platba bude stejně jako ve zbylé části roku povinná pro všechny děti kromě předškoláků, tedy i pro ty, které o prázdninách do MŠ nebudou docházet.

Červenec: 150 Kč
Srpen: 300 Kč
Prosíme o platbu vždy v první polovině daného měsíce, tj. 150 Kč v červenci a 300 Kč v srpnu.


Ve školním roce 2024/25 bude výše školného činit 1000 Kč.
Tato částka byla stanovena jednotně pro všechny mateřské školy zřízené statutárním městem Brnem, městskou částí Brno - sever.
Prosíme o zřízení trvalého příkazu od září 2024 s platbou do 15. dne v měsíci.

Číslo účtu: 27-7495510257/0100
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
Poznámka pro příjemce: jméno dítěte
Předškoláci (tj. děti, kterým bude 1.9.2024 nejméně 5 let) školné neplatí.

 

Metodika pro stanovení úplaty za školné v MŠ š.r.2024/2025

Žádost o snížení úplaty osvobození od úplaty školné MŠ

 

 

 

 

 

 

 

Top