• +420 548 525 480

Pokud bude dítě chodit v přípravném (posledním týdnu v srpnu)- platba školného bude 100 Kč. Je třeba platbu zaslat v srpnu. Neplatí pro přeškoláky.

Školné na školní rok 2018/2019 bude 495 Kč.Bude se platit vždy na příslušný měsíc do 15tého v měsící. Neposílejte platbu nikdy dopředu!
V září zaplatte na září.......
Platbu posílejte na číslo účtu MŠ 

č.ú.: 27-7495510257/0100

v.s.: rodné číslo dítěte a do poznámek jméno a příjmení dítěte

PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEPLATÍ

 

 

 

Top