• +420 548 525 480

Pokud bude dítě chodit v přípravném (posledním týdnu v srpnu)- platba školného bude 100 Kč. Je třeba platbu zaslat v srpnu. Neplatí pro přeškoláky.

Školné na školní rok 2019/2020 bude 566 Kč.Bude se platit vždy na příslušný měsíc do 15tého v měsící. Neposílejte platbu nikdy dopředu!
V září zaplatte na září.......
Platbu posílejte na číslo účtu MŠ 

č.ú.: 27-7495510257/0100

v.s.: rodné číslo dítěte a do poznámek jméno a příjmení dítěte

PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEPLATÍ

 

  VÝPOČET  ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ     
  VZDĚLÁVÁNÍ                                                                 PRO ŠK. ROK 2019/2020
 
 Mateřská škola Brno, nám. SNP 25a, příspěvková organizace
 
 počet dětí I. - VIII.2018 (P1)  75
 počet dětí  IX. - XII.2018 (P2)  75
 průměrný počet dětí v roce 2018 (8xP1+4xP2)/12  75,00
 v Kč
 náklady ÚSC celkem (r. 2018 hlavní činnost)  1 133 349
 ─  potraviny  0
 ─  dovoz stravy  54 000
 ─  věcné náklady školní jídelny  0
 ─  ŠvP, kroužky, akce pro děti, čipy (hrazeno rodiči)  60 300
 ─  čerpání darů od rodičů  0
 ─  jiné  0
 neinvestiční náklady roku 2018  1 019 049
 neinvestiční náklady / měsíc  84 921
 neinvestiční náklady / měsíc / 1 dítě  1 132
 50% neivestičních nákladů / 1 dítě  566
 maximální výše plného školného  566
   
 úplata stanovená na šk. rok 2019/2020 566

 

 

Top