• +420 548 525 480

11.2 - pohádka v MŠ Smolaříček - začátek v 7:30 h
13.2 - divadlo Bolka Polívky - odchod z MŠ v 7:30 h.
24.2. - projekt Zdravé zoubky v MŠ - začátek v 9:00 h. Dětem prosíme dejte kartáčky na zuby.
25.2. - Masopust v MŠ - podrobnosti k Masopustu a čas bude na nástěnkách.Téma převleků - řemesla.
9.3. - projekt Zdravé zoubky
24.3. - Vynášení Moreny - dopolední akce
7.4. - Velikonoční tvoření s rodiči . Rodič může přijít průběžně od 15:30 h.
21.4. - divadlo Bolka Polívky - odchod z MŠ v 7:30 h
22.4. - Jezírko - vzdělávací eko program pro předškoláky
29.4 Čarodějnický rej v MŠ
13.5. - Den matek - program pro maminky k svátku
26.5 - projekt Nemocnice zvířítek
3.6 - Celodenní výlet zámek Rájec - Jestřebí
9.6 - Pasování předškoláků s překvapením

k jednotlivým akcím budou na nástěnkách tříd podrobnosti .

 

 

Top