• +420 548 525 480

Akce květen - červen

16..4.  Velikonoční dílníčky - rodič může přijít vyrábět s dítětem již od 15:00 h. Můžete chodit během odpo od 15 - 16.30 h. Ve třídách je omezený prostor ! Nejedná se o besídku.

23.4.   Muzikoterapie v MŠ - téma - den Země

29.4,   Čarodějnický rej (dle počasí zahrada, třída) - děti i rodiče v čarodějnickém oblečení

29.4.   Projekt  Zdravé zoubky - od 9:00hod- děti si přinesou kartáčky na zuby.

2.5.    Primavizus - vyšetření zraku dětí - kdo se přihlásil ve své třídě na nástěnku . Nezapomente v zalepené obálce peníze na vyšetření.

6.5     Projekt - Zdravé zoubky - pokračování

13.5   Porjekt  - Zdravé zoubky -  závěrečné projektové dopoledne.

15.5    Den matek s ukázkou práce s dětmi - 16:00 hod

20.5    Focení  - společná fotka třídy + portrét předškoláci

5.6.     Školní výlet - kdo s dětí na celodenní výlet nepůjde - rodiče zváží zda dítě zvládne .Musí si na tento den odhlásit oběd.

13.6    Pasování předškoláků

14.6.   Spaní předškoláků v MŠ

Ke všem akcím budou podrobnosti včas na nástěnkách v jednotlivých třídách.

 

 

Top