• +420 548 525 480

Třídní schůzky se konají 18.9.2018 v 16:15 hod. 

Září
18.9 - 10:00 - Pomáháme zvířátkám - akce na na školní zahradě MŠ -instrukce na nástěnkách
25.9. - 10:30 hod - Pohádka v MŠ - Jak šly kůzlátka do světa

Říjen
3.10 - 16:00 hod - Bramboriáda - akce rodiče a děti na školní zahradě
9.10 - 8:30 hod - Hudební pořad pro děti v MŠ - Indiánské příběhy

Listopad
5.11. .- 10:15 hod - mpohádka v MŠ - Navštíví nás kouzelník
13.11. - 16.00 HOD - akce děti + rodiče - Svatý Martin - tvořivé dílničky se společným ukončením.( podrobnosti na nástěnkách)

Prosinec
4.12. - 8:30 hod - pohádka v MŠ - O hloupých čertech
5.12 - 16.00 HOD - vánoční pásmo pro rodiče - ve třídách

Podrobnosti k akcím na nástěnkách jednotlivých tříd nebo p. učitelkách.

 

Top