• +420 548 525 480

UŘEDNÍ HODINY K VYŘÍZENÍ STRAVY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

24.8.2021 8.30 - 12.30

25.8.2021 7.30 - 14.00

26.8.2021 7.30 - 12.30

27.8.2021 7.30 - 12.30

30.8.2021 7.30 - 11.00

31.8.2021 7.30 - 11.00

V tyto úřední dny a hodiny rodiče mohou přijít do školní jídelny vyřídit stravu, vyplnit přihlášky ke stravování a zakoupit čipy.

 

V naší mateřské škole je výdejna. Stravu dovážíme ze školní kuchyně ZŠ Merhautova Brno. Strava je plnohodnotná, děti dostávají ovoce, zeleninu. Jídlo je velice chutné a jsme moc spokojeni. K dispozici je i bezlepková a diabetická dieta. Rodiče, kteří mají  o tuto dietu zájem se osobně spojí s vedoucí školní jídelny paní Hrčkovou.
Platba za školní stravování je dle věkových kategorií a provádí se složenkou, která je v MŠ k dispozici vždy na jméno kolem 20. dne v měsíci. Platba musí být uhrazena do 27. dne v měsíci. Učitelka ve své třídě zkontroluje doklad o zaplacení.  
Odhlašování probíhá dle řádu, který dostal každý rodič. Po dobu nemoci nemá dítě nárok na stravu, pouze první den nemoci, nebo nepřítomnosti si rodiče mohou vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů nebo plastových nádob. Do sklenic se strava z bezpečtnostních důvodů nevydává. Oběd vám bude vydán v MŠ v době od 11.30 do 11.45. Při neodhlášení stravy na následující dny budou naúčtovány i provozní náklady.

Jídelní lístek najdete na stránkách školní jídelny ZŠ Merhautova zde

Kontakty: 545 211 820 nebo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pokud se nahlásíte na stravu na poslední srpnový týden musíte mít nahlášeny a zaplaceny obědy. Jinak dítě v MŠ nemůže bez stravy být.
Obracejte se na p. Burajovou - telefonicky nebo emailem. 

 

Top