• +420 548 525 480

Školní vzdělávací program naší MŠ  je zaměřen na vytvoření integrovaných bloků v motivačním celku „Hrajeme si na Zemi od jara do zimy“ a skládá se ze tří oblastí: ekologické, estetické a etické:

  • oblast ekologická -  vše souvisí se vším, jsme součástí řádu světa a je třeba vnímat nejen potřeby druhých, ale i neživé přírody, rostlin nebo zvířat
  • oblast etická – mnohde se vytrácejí elementární základy slušného lidského myšlení, cítění, jednání a chování
  • oblast estetická – přispívá ke kultivaci dětského vnímání, myšlení, cítění a prožívání v době „televizního a počítačového světa“

Cesty k našim cílům:

  • široké působení na rozvoj dětské osobnosti s ohledem na respektování jeho individuálních zvláštností
  • solidní mezilidské vztahy na všech úrovních (důvěra, úcta, empatie, solidarita, kolegialita)
  • hledání optimálního způsobu komunikace a spolupráce

Naše motto
Život dítěte je jako prázdný list papíru, na kterém každý kolemjdoucí zanechá svojí značku.

 

 

Top