• +420 548 525 480

Program činností v průběhu dne a jeho orientační časové členění

 

6:45    Scházení dětí ve třídě Veverek a Broučků, hry dle vlastní volby dětí (spontánní, tvořivé, konstruktivní , námětové)
7:00    Odchod dětí z třídy Motýlků do své třídy, hry dle vlastní volby dětí, individuální práce s dětmi
8:45–9:30    Tělovýchovné cvičení, svačina, zájmové činnosti a řízené aktivity skupinové a kolektivní podle plánu učitelky z oblasti biologické, psychologické, sociálně kulturní, interpersonální a environmentální, individuální přístup
9:30–9:45    Příprava na pobyt venku
9:45–11:45    Pobyt venku
11:45–12:30    Hygiena, příprava na oběd, oběd
12:30–13:00    Možnost odchodu dětí po obědě, příprava na relaxaci dětí
13:00–14:30    Odpočinek dětí, klidné činnosti a individuální práce s nespícími dětmi, volná činnost dětí
14:30–15:00    Vstávání, hygiena, postupné vydávání svačiny
15:00–16:15    Řízené i volné činnosti, individuální práce, rozcházení dětí
16:15–16:45    Odchod dětí ze třídy Veverek a Broučků do třídy Motýlků, rozcházení dětí

 

 

Top