• +420 548 525 480

Zápis dětí do mateřské školy nám.SNP 25a na školní rok 2017/2018
Přihlášky jsou ke stažení nawww.zapisdoms.brno.cz, v případě nemožnosti přístupu k internetu, si přihlášku vyzvedněte v MŠ po domluvě na telefonním čísle 548525480
Zápis proběhne 15. a 16. května 2017 (8:00 – 16:00) v ředitělně

K zápisu s sebou přineste:
- rodný list dítěte (originál + jednu kopii na založení)
- doklad o trvalém bydlišti OP nebo nájemní smlouvu (originál + jednu kopii na založení)
- vyplněnou přihlášku + potvrzení od pediatra
- pokud můžete přijďte i s dítětem

Rodiče přijatých dětí budou e-mailem vyzváni k vyzvednutí rozhodnutí o přijetí od 22. května 2017.

Rodiče nepřijatých dětí vyčkají, jestli nenastane změna. Pokud změna nastane a budou dodatečně přijati, zase je informuji e-mailem a podle pokynů si rozhodnutí vyzvednou přímo v mateřské škole.
Pokud vás nekontaktuji do 9. června, vyzvedněte si prosím osobně rozhodnutí o nepřijetí dne 12. – 13. června 2017.


Děkuji Zora Palátová
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Top